Články


Jak postavit dřevostavbu

Jak postavit dřevostavbu - krok za krokem - 3. krok - Základy a přípojky

24. 01. 2020

Jak postavit dřevostavbu - krok za krokem - 3. krok - Základy a přípojky

3. KROK – základy, přípojky

Razítka, vyjádření, razítka – jakmile dostanete razítko od stavebního úřadu k povolení výstavby, není na co čekat. Měli jste dostatek času si požádat o staveništní elektrickou přípojku, jinak není zatím nic potřeba, bavíme–li se o výstavbě základové desky dodavatelsky od vámi vybrané firmy.

Není zásyp, jako zásyp - pokud si základovou desku děláte svépomocí nebo poskytuje jiná firma než je dodavatel horní stavby, je třeba, aby někdo kontroloval dodržení projektu na zhotovení základové desky. Když je deska hotová, vše zasypané, už nic nezkontrolujete.
Chcete-li se vyhnout do budoucna problémům, kontroly začněte už od výkopu základových pásů.
Zde projektant, nebo jiná odborně způsobilá osoba musí odsouhlasit, že předpoklad složení podloží byl správný a že se může pokračovat dle původního projektu. V opačném případě se čeká na opravu a novou verzi projektu základové desky.
Když se začne prostor mezi obvodovými pásy zasypávat a pěchovat, je třeba zkontrolovat, jestli se vrstvy zásypu a jejich tloušťky shodují s požadavky projektu. Může se vám stát, že se potichu do vaší základové desky uklidí v lepším případě stavební suť z jiné dodavatelovi akce, v horším případě ukryjete po zbytek života malou skládku.

Není roura jako roura - jedna z nejdůležitějších etap výstavby základů se blíží – pokládka kanalizace a vytvoření průchodek pro vodu a elektro kabely. Máte- li kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci, potom máte mezi výkresy také výkres základové desky (nebo „pohled na základovou desku). Toto je pro vás a zhotovitele horní stavby nejdůležitější výkres z oblasti základů.
Jsou zde přesně vyznačeny a okótovány vývody kanalizace, průchodky atd.
Toto je naprosto nutné zkontrolovat před betonáží finální železobetonové desky!

Pokud přijdete k desce a při kontrole zjistíte, že některá hrdla u kanalizace nejsou originální od výrobce s gumovým těsněním – špatně, vykopat a znovu. Nedokážete si představit jak vás potrápí zápach, který se může z potrubí i přes všechny vrstvy dostat do interieru.
Při betonování finální desky je třeba mít ve všech hrdlech kanalizace vsazeny originální zátky bez gumového těsnění. V opačném případě tlak betonu udělá z kanalizačních hrdel elipsy a jsme tam kde jsme byli před dvěma řádky.
Samozřejmostí je, že se vodovodní potrubí a kabely protahují až následně hotovými průchodkami, nevkládají se do desky a nezalévají se betonem!
Zaprvé vám může postupem času tlak a sedání vrstev poškodit potrubí, ale hlavně už není šance na opravu, výměnu, která může někdy nastat. Třeba když ráno přijdete na rozestavěnou stavbu máte kabely precizně uřezané ve výšce základové desky.

Centimetr – žádná míra – výrobci dřevostaveb požadují hotovou základovou desku v určité kvalitě, tedy aby byly zachovány určité parametry. Je to nutné, protože tady se nic neporovná větší vrstvou malty mezi cihlami. Je dobré dopředu dodavateli základové desky tyto požadavky písemně sdělit.
Na sedmi metrové hraně základů jsou někteří odborníci schopni vytvořit několik vln o výšce několika cm a budou tvrdit, že to je v „normě“. Rozdíly v délkách úhlopříček základové desky jakbysmet.

Jakmile přebereme úspěšně dokončenou základovou desku s přípojkami na sítě, můžeme stanovit termín zahájení výstavby horní stavby. Provedení hydroizolace raději necháme na dodavateli horní stavby.

Poslední věc, kterou uděláme, je že se postavíme na silnici před hotovou základovou deskou a vyřešíme, jak se bude ke stavbě jezdit i v případě nepříznivého počasí. Nejlépe je v místě kde budeme jezdit k domu autem, již při výkopech základů sebrat skrývku a vysypat hrubou vrstvu, která nám bude později sloužit jako podklad pod příjezdovou komunikaci.

Dokončená základová deska pro dům + položená 1. vrstva budoucího příjezdu = málo bláta na silnici.

 

Napadl Vás po přečtení článku nějaký další dotaz? Napište nám jej na mail info@certiko.cz a pomůžeme Vám najít odpověď.


Články - výpis všech


Prohlédněte si rodinné domy Certiko: